Politikamız

ALKA; adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu çalışma ortamı yaratmayı ve her bir çalışanın değer katarak ALKA'nın geleceğine katkı sağladığı, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen çalışanlar ile ALKA ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.